Boekhouding Almere

Creëer overzicht met administratieve ondersteuning

Als ondernemer heeft u te maken met administratieve verplichtingen. De belastingdienst stelt eisen aan de kwaliteit van de administratie en kan een rommelige administratie verwerpen. Daarnaast biedt een goede financiële administratie de mogelijkheid om uw bedrijf optimaal te runnen en problemen tijdig te signaleren.

Jaarrekening
Een goede financiële administratie resulteert aan het einde van het boekjaar in een jaarrekening. Deze bestaat uit een winst- en verliesrekening en balans. Uw jaarrekening dient als basis voor bijvoorbeeld de omzetbelasting, vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting.

Administratieve ondersteuning
Het op orde houden van de administratie is een tijdrovende klus die nauwkeurig dient te gebeuren. Er zijn veel factoren waar u aan moet denken. Indien u administratieve ondersteuning behoeft, kan Apvi Administraties dit voor u verzorgen.

Administratie

 • Algemene administratieve ondersteuning
 • Verrichten complete boekhouding
 • Verrichten boekhouding op locatie
 • Controle boekhouding in de door uzelf geboekte administratie
 • Opstellen van tussentijdse managementrapportages, zoals kwartaal- of halfjaarcijfers

Inkomstenbelasting

 • Verzorgen aangifte inkomstenbelasting voor zowel particulieren als ondernemers
 • Verzorgen van verzoek- en bezwaarschriften met de belastingdienst

Vennootschapsbelasting

 • Verzorgen aangifte vennootschapsbelasting
 • Verzorgen van verzoek- en bezwaarschriften met de belastingdienst

Omzetbelasting

 • Verzorgen aangifte omzetbelasting
 • Controle aangifte omzetbelasting achteraf, eventueel indienen van een BTW suppletie
 • Verzorgen van verzoek- en bezwaarschriften met de belastingdienst

Jaarrekening

 • Samenstellen van de jaarrekening (winst- en verliesrekening en balans)
 • In geval van besloten vennootschap de verplichte deponering van de verkorte jaarrekening bij de Kamer van Koophandel

Dividendbelasting

 • Verzorgen aangifte dividendbelasting
 • Verzorgen van verzoek- en bezwaarschriften met de belastingdienst